Skriv historier

Vil du hjelpe til med å skrive historier fra Bibelen?

Du som elsker å skrive historier for barn kan hjelpe med å skrive bibelhistorier. Men siden dette er en app, så må du følge disse retningslinjene for å passe til konspetet. De første historiene som vi jobber med er fra evangeliene og fra Jesu liv. Det er også ønskelig å være så nær opptil Bibelen som mulig. Det er derfor ønskelig at du kjenne Bibelen godt og har en god forståelse for Guds budskap til verden. Hvis dette lyder interessant, så ta kontakt.

Retningslinjer for historiene: 

  • Målgruppe: Barn 5-8 år
  • Så nøyaktig opp mot Bibelen som mulig. Følger Bibelens fundament.
  • Teksten bør være enkel å lese: kort, konsis og levende.
  • Det må være en scene hvor karakterer kan bli dratt inn på scenen av brukeren.
  • Gjerne legg inn interaktive oppgaver i historien, som f.eks. puslespill, finne ting, løse oppgaver…
  • Skrevet på engelsk eller norsk (BM2011).
  • Ferdige historier kan sendes til espen (@) 1lifeapp.no