Skriv historier

Vil du hjelpe til med å skrive historier fra Bibelen?

Du som elsker å skrive historier for barn kan hjelpe med å skrive bibelhistorier. Men siden dette er en app, så må du følge disse retningslinjene for å passe til konspetet. De første historiene som vi jobber med er fra evangeliene og fra Jesu liv. Det er også ønskelig å være så nær opptil Bibelen som mulig. Det er derfor ønskelig at du kjenne Bibelen godt og har en god forståelse for Guds budskap til verden. Hvis dette lyder interessant, så ta kontakt.

Retningslinjer for historiene: